Gamle hotell som er i drift

Mange hoteller har en lang og utrolig historie. Mange hoteller har byttet eier opp gjennom sin historie. Sikkert både en og eller flere ganger. I Norge finnes det et hotell som har vært i samme familien i over 300 år. Selvfølgelig gjennom flere generasjoner. Familien som har eid dette hotellet er opprinnelig ikke norsk, men kommer opprinnelig fra Skottland. Men de er vel for norske å regne nå da de har vært her og bodd her i landet i over 300 år. Slekten heter Nitter og det er Walaker Hotell det er snakk om.

50 år gammelt

Men Nitter slekten har ikke hatt hotellet i sitt eie siden det var nytt. Hotellet er bygget omtrent 50 år før de overtok i 1690. De er ikke helt sikre på hvor Nitter slekten kommer fra, men det er stor sannsynlighet for at de kom fra Skottland en gang helt først på 1600 tallet. Så det vil si at Slekten allerede hadde vært i Norge i 80-90 år før de overtok Hotell Walaker.  Som allerede nevnt så er hotellet fortsatt i drift og selve hotellet er en attraksjon i seg selv på grunn av sin alder. Hotellet ligger i Solvorn i Sogn i Sogn og Fjordane fylke. Hotellet har blitt restaurert ved flere anledninger opp gjennom årene. Og det har blitt bygd nye bygninger som passer til dagens drift. Men det er bygninger som står igjen som er fra 1600 tallet. I dag er det åttende og niende generasjon som er aktive i driften av hotellet. Mens den tiende generasjonen har kommet til verden og er under vekst. Men sammenliknet med andre virkelig gamle hoteller ute i verden, så er dette hotellet bare for en «liten baby» å regne. Det finnes hoteller som fortsatt er i drift i Asia som har en meget lengre historie enn Walaker.

Japan

Jeg finner på internett en liste over de 20 eldste firmaene som fortsatt er i drift rundt omkring i verden. Det eldste firmaet er et japansk byggefirma fra år 578. Og nesten helt i toppen på denne listen finner jeg tre hoteller i Japan. Og vi må veldig langt tilbake i tid for å finne oppstarten av det eldste hotellet. Det eldste hotellet heter Nishiyami Onsen Keiunkan og ble etablert allerede i år 705. Dette hotellet har frem til i dag blitt drevet av 52 forskjellige generasjoner. Disse tallene her er tre år gamle og jeg må jo ta forbehold om endringer som jeg ikke finner ut av. Også på tredje og fjerdeplass finnes det hoteller i Japan som fortsatt er i drift. De er etablert i henholdsvis år 717 og 718. Totalt er det 10 av 20 firmaer på denne listen som er japanske. Det sier jo en del om hvor stabile japsene er til å ta vare på sine jobber og drive sin business godt. Først på syvende plass finner vi et firma som ikke er fra Japan – der ligger en restaurant som heter Stifteskeller i Østerrike og ble etablert i år 862.

Japan